April 2020 - บริการรับทำหมวก และผลิตหมวกแก๊ปตามแบบทุกชนิดโดยโรงงานหมวก Captome
หมวกหน้ากากพลาสติก หมวกกันไวรัส

หมวกหน้ากากพลาสติก Face Shield Hat Protection ป้องกันการไอจามใส่กันโดยตรง

หมวกหน้ากากพลาสติก หรือหมวกกันการไอจามใส่กันโดยตรงนั้น ตอบโจทย์การใช้งานในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าได้เป็นอย่างดี ที่จะสวมใส่เพื่อป้องกันตนเองจากการถูกไอจามใส่จากบุคคลรอบข้างหรือคู่สนมนาของท่าน

Read More